De Wittenberg - Bijbelschool Vergelijker

Type:
Doelgroep:
Huisvesting:
Locatie:
Uniek:

Kosten:
website:

Fulltime
16 t/m 28 jaar
Intern
Zeist
Bijbelse verdieping & Missionaire toerusting
€ 7440,-
DeWittenberg.nl

 

De Wittenberg in het kort

Tijdens een jaar Wittenberg staan bijbelse verdieping, missionaire toerusting en persoonlijke vorming centraal. Onze studenten wonen tijdens hun studie op kamers in de school. Jaarlijks kiezen zo’n 50 jongeren voor een jaar leren en/of leven op de Wittenberg. Ruim 1.500 jongeren hebben de Wittenberg gevolgd. Velen van hen zijn nog altijd actief in hun kerkelijke gemeente of bij een christelijke organisatie in binnen- en/of buitenland.

Speerpunten

De Wittenberg - Bijbelschool Vergelijker

De speerpunten van de Wittenberg zijn ingedeeld in vijf thema’s:

  1. De grond waarop je staat, het christelijk geloof als basis voor je leven
  2. De lucht die je inademt, de samenleving waarvan je deel uitmaakt
  3. De toon die je zet, als christen betekenisvol leven
  4. De geur die je verspreidt, met je voeten in de klei
  5. De sprong die je waagt, zoeken naar een plek waar jij van betekenis kunt zijn

Niet alleen dat je gelooft, maar ook wat je gelooft is belangrijk. Tijdens een jaar bijbelschool leer je veel over het ontstaan, de inhoud en de uitleg van de bijbel. Je leert bovendien om zelfstandig én met elkaar de bijbel te lezen en dit toe te passen op je leven als christen. Wij geloven dat christenen iets hebben ontvangen dat ‘goed nieuws’ is voor iedereen. Maar hoe deel je dat goede nieuws uit? Op de Wittenberg leer je hoe je op een authentieke, respectvolle en inspirerende manier goede woorden kunt geven aan je geloof. Je gaat er op uit om te oefenen hoe jij op jouw manier missionair christen kunt zijn. Wie ben je en welke gaven en talenten heb je van God ontvangen? Welke plek neem jij in binnen de kerk en de samenleving? Hoe geef je vorm aan een christelijke levensstijl? De leefgemeenschap biedt je een prachtige mogelijkheid om meer zicht te krijgen op jezelf. Je wordt gecoacht door je mentor. Op deze manier houd je zicht op je eigen leerproces.

Praktisch

Locatie

De Wittenberg huist in een monumentaal pand in Zeist. Studenten wonen intern, hebben allemaal een eigen kamer en leven samen met andere studenten en werkenden in een leefgemeenschap van zo’n 40 mensen.

Lesweek

De lesdagen beginnen rond 8.45 en duren meestal tot uiterlijk 16.50. Op donderdagmiddag eindigt de lesweek. In het weekend en tijdens schoolvakanties is het meestal rustiger op de Wittenberg; veel studenten gaan dan naar huis voor hun familie/bijbaan/etc.

Lesmateriaal

De EH kent een eigen lesprogramma.

Zendingsreizen

Elk thema wordt afgerond met een tentamenweek en een themaweek. In elk thema is er een stagemoment. In het voorjaar is er een missionaire stage van zes weken. Deze kan zowel in het binnenland als in het buitenland zijn.

Opendagen

Ontdek Bijbelschool 'De Wittenberg' nu zelf en kom sfeerproeven op de Open avond, een meeloopdag of de 24 uurs Experience!

Ervaringsdeskundigen

Kelsey

"Het jaar Wittenberg verlaat ik met meer vragen dan waar ik mee kwam. Door de lessen heen heb ik erg veel kennis opgedaan, maar ben ik ook dieper gaan nadenken over dingen. Het jaar Wittenberg heeft mij gebracht wat ik zocht: mijn gaven en talenten bij datgene inzetten waar God mij in Zijn plan heeft staan."

Johannes

“Ik kwam naar de Wittenberg om mijn geloof te versterken en meer te leren over mijn persoonlijke relatie met God. Dat was niet altijd gemakkelijk en ging zeker niet vanzelf. Mijn persoonlijke geloofsleven heeft een bijzondere verdieping gekregen. Hierdoor ben ik veel actiever na gaan denken over de echte betekenis van het christen-zijn en het leven als christen, op allerlei terreinen in mijn leven.”

Marieke

“Ik heb altijd al hart voor zending gehad en sinds een aantal jaar vooral voor moslimvrouwen. Mijn jaar Wittenberg was daarbij heel duidelijk een onderdeel van Gods vorm- en kneedproces. Het was een goede voorbereiding en ontdekkingstocht naar de vorm van zending die bij mij past. Tegelijkertijd heb ik meer zicht gekregen op mijn identiteit als christen. Ik ben met een nieuwe bril naar de bijbel, God, de maatschappij, de schepping en mijzelf gaan kijken. Hierdoor ben ik geprikkeld erover na te denken hoe ik als christen de toon wil zetten.”

Gerelateerde bijbelscholen

Kingdom Life College


Categorie: Fulltime & parttime
Doelgroep: 18+
Huisvesting: Extern
Locatie: Rotterdam
Uniek: Leiderschap, Worship, Mission,
meer dan 40 toerusters
Kosten: € 2.875,-
Website: www.kingdomlifecollege.nl

Een vraag voor De Wittenberg?

Stel deze hier, je email zal direct worden gestuurd naar De Wittenberg!