Type:
Doelgroep:
Huisvesting:
Locatie:
Uniek:

Kosten:
website:

Fulltime
18 t/m 100 jaar
Intern
Heerde of Amsterdam
Drie maanden training, drie maanden zending
€ 4750,-
YwamAmsterdam.com
YwamHeidebeek.org

DTS Jeugd met een Opdracht in het kort

De Discipelschap Training School (YWAM-DTS) is een training ervaring van zes maanden, met als centrale doel het kennen van God en Hem bekend maken. Het is een intense, fulltime training, onderverdeeld in twee delen: De les- en outreachfase. Dit is jouw eerste stap in zending.

Speerpunten

De speerpunten:

De speerpunten van de DTS van Jeugd met een opdracht komen terug in de verschillende onderwerpen waarover les wordt gegeven door sprekers vanuit de hele wereld. Onderwerpen zijn o.a.:Karakter van God, Jezus en het kruis, Discipelschap, Identiteit, Relaties, Zending, Evangelisatie, Geestelijke strijd, Heilige Geest, Gods stem verstaan, Gebed en voorbede, Geestelijke oorlogsvoering, Bestemming en roeping

Praktisch

Locatie

Je kunt een DTS volgen op de Veluwe (Heerde) of in Amsterdam

Lesweek

Een lesweek begint op maandagochtend om 8:30 uur en eindigt op vrijdagmiddag 17:00 uur. Op een enkele keer na ben je in het weekend vrij. In de weekenden kan je ook intern blijven wonen.

Lesmateriaal

We maken gebruik van onderwijs wat we zelf ontwikkeld hebben en deel is van Jeugd met een Opdracht internationaal (YWAM).

Zendingsreizen

Diverse locaties. De groep zal opsplitsen in kleinere teams en met jouw team ga je 3 maanden naar het buitenland. Eén van de focuslanden van Heidebeek is Indonesië. We werken altijd samen met lokale kerken en (Jeugd met een Opdracht) projecten. Bij evangelisatieacties in Nederland werken we samen met het Evangelism Center van de basis.

Opendagen

Neem contact op met de basis in Heerde of Amsterdam om een dag mee te lopen!

“Een DTS geeft een ervaring mee die levensveranderend is, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de wereld om je heen. Geen hoofden vol kennis, maar harten vol geloof dat je aan andere uit kan delen.”

Ervaringsdeskundigen

Daniel

“Ik heb enorm veel geleerd over wie God is, wie Hij is voor mij en wie ik ben voor Hem! Ik ben gegroeid in mijn geloof, in mijn bijbelkennis en in mijn persoonlijkheid.”

Jonathan van der Wal

“God heeft mijn hart vrij gemaakt.”

Marcel Bijlenga

“Beter leren Gods stem te verstaan. - God heeft me een verlangen gegeven om meer van God bekend te maken. - Ik besef beter dat we leven voor Gods glorie.”

Gerelateerde bijbelscholen

Een vraag voor DTS Jeugd met een Opdracht?

Stel deze hier, je email zal direct worden gestuurd naar DTS Jeugd met een Opdracht!