Type:
Doelgroep:
Huisvesting:
Locatie:
Uniek:

Kosten:
website:

Fulltime
16 t/m 22 jaar
Intern
Ermelo
Studiekeuze begeleiding & wekelijkse outreaches
€ 6650,-
Foundation4Life.nl

Foundation 4 Life in het kort

Foundation 4 Life is een 1-jarige bijbelschool waarin jongeren van 16 t/m 22 jaar intern (maandag t/m vrijdag) wonen. De school is voor jongeren die een verlangen hebben om gegrondvest te zijn in het Woord van God, te lijken op Jezus, de dingen te doen die Jezus deed en de kracht van God in hun leven openbaar willen zien worden.

Ook heeft de school een studie en loopbaan psychologe in dienst die tijdens het jaar d.m.v. meerdere gesprekken en testen een professioneel advies geeft over de te kiezen studie of functie ná het jaar.

Speerpunten

De speerpunten van Foundation 4 Life zijn ingedeeld in drie pijlers:

  1. Fundament van Gods Woord
  2. Karaktervorming
  3. Doen wat Jezus deed

Door middel van een uitgebalanceerd compleet programma willen we in één jaar tijd een stevig bijbels fundament leggen in de levens van de studenten waardoor ze steeds meer gaan lijken op Jezus. Doordat de jongeren van maandag tot en met vrijdag intern wonen wordt het karakter ook praktisch gevormd. Tevens krijgen de jongeren minimaal eenmaal per 2 maanden een coachingsgesprek, waarin leerlijnen worden gevormd en toegepast. Acties en outreaches zijn een wekelijks terugkerend deel van het programma. Op die manier willen we de onbereikten, in de plaats, het land en de hele wereld, de liefde en daden van Jezus laten zien.

Praktisch

Locatie

Foundation 4 Life is gevestigd op camping de Kriemelberg in Ermelo waar zij gebruik maken van een volledig in 2014 verbouwd pand. De studenten slapen met maximaal vier studenten in eigen nieuw geplaatste winterchalets voorzien van alle gemakken.

Lesweek

De week begint op maandag 11:00 uur en eindigt op vrijdag 14:00 uur. De lessen beginnen op normale dagen om 9:00 uur tot 15:45 uur. In het weekend en tijdens schoolvakanties gaan de studenen naar huis. Na iedere twee normale lesweken volgt een themaweek met gastsprekers uit het hele land en de wereld. Sprekers die o.a. komen spreken zijn David de Vos, Martin Koornstra, Gerard de Groot, Wilkin van de Kamp, Jan Pool en Ivar van der Sterre. Tijdens de normale lesweken gaan de studenten op woensdagmiddag in verschillende projecten evangeliseren. Er zijn groepsopdrachten met wisselende thema’s en samenstelling van de groepjes.

Lesmateriaal

Eigen ontwikkelde lesserie ‘Apps 4 Life’. ‘De pijlers van het Christelijk geloof’ van Derek Prince. ‘Discipelen van jezus’ van stichting Kerygma. ‘No Apologies’ van Stichting Chris. De studenten ontvangen daarnaast 12 leesboeken tijdens het jaar.

Zendingsreizen

Eerste zendingsreis duurt 5 dagen en gaat naar België, tweede zendingsreis duurt 10 dagen en gaat naar Macedonië.

Opendagen

Een actueel overzicht van de opendagen kun je vinden op de website van Foundation 4 Life.

“Niet toegepaste waarheid is als verf in een blik”

Ervaringsdeskundigen

Emanuel

"Dit jaar is heel bijzonder en levensveranderend geweest door de enorme hoeveelheid inzichtgevende en openbarende kennis die ik heb ontvangen."

Gerlof

“Het is de beste keuze van mijn leven geweest om hiernaar toe te gaan. Je leert niet alleen de theorie maar ook heel veel praktijk. Dit is echt een levensveranderend jaar!”

Julia

“Dit was een jaar waarin ik veel van God heb gezien, geleerd en ervaren. Hierdoor ben ik gegroeid en sterker geworden.”

Rianne

“Dit jaar heb ik meer mogen ontdekken over wie ik zelf ben en over de kwaliteiten die God in me heeft gelegd.”

Gerelateerde bijbelscholen

Een vraag voor Foundation 4 Life?

Stel deze hier, je email zal direct worden gestuurd naar Foundation 4 Life!