Type:
Doelgroep:
Huisvesting:
Locatie:
Uniek:

Kosten:
website:

Fulltime
16 t/m 65 jaar
Intern
Hilversum
Persoonlijke ontwikkeling en zending

€ 5000,-
GospelforEurope.nl

Gospel for Europe in het kort

‘Gospel for Europe’ biedt een fulltime opleiding aan. Het 1e jaar van de opleiding is vooral gericht op persoonlijke vorming. In dit jaar wordt er samen geleefd in een leefgemeenschap van de Bijbelschool.
Er is een mogelijkheid tot het volgen van een 2e jaar om bekwaam gemaakt te worden voor een eventuele bediening. Dit jaar is een stagejaar in combinatie met terugkom-activiteiten. Het niveau van beide jaren heeft een MBO-HBO karakter.

Speerpunten

De speerpunten:

‘Leer mij’, ‘vorm mij’ en ‘zend mij’. De Bijbel heeft de centrale plaats in het onderwijs. In het 1e jaar is er veel aandacht voor persoonlijke vorming. Een Bijbels Godsbeeld en mensbeeld speelt daarin een belangrijke rol. Ook het navolgen van Jezus en Christus gelijk worden krijgt veel aandacht: dienstbaarheid, gehoorzaamheid en verantwoordelijkheid. Persoonlijke vorming door het samenwonen en de lessen wordt ook in praktijk gebracht door praktijklessen en stageperiodes. Zoeken naar een gerichte studie of beroepskeuze en als volgeling van de Heere Jezus je plek innemen in de maatschappij. Wanneer een student het verlangen krijgt om fulltime in de bediening van de Heere te gaan staan, dan is er een mogelijkheid om door te stromen naar het 2e jaar.

Praktisch

Locatie

We zijn gevestigd aan de rand van Hilversium midden in de bossen. De studenten hebben een eigen slaapkamer.

Lesweek

De week begint op maandag 8.30 uur en eindigt op vrijdag om 17:00 uur. In het weekend en in schoolvakanties zijn de studenten vrij.

Lesmateriaal

We maken gebruik van verschillende boeken.

Zendingsreizen

Tijdens het 1e jaar is er een stagepriode van 3 weken. In overleg met de staf wordt er een stageplaats gezocht.

Opendagen

Data voor onze opendagen kun je vinden op onze website. Ook kun je tijdens het jaar een dag meelopen. Neem dan contact op via [email protected]

“Wij zien de studenten in een jaar tijd geestelijk groeien en zij krijgen een verlangen om het evangelie van de Heere Jezus Christus op hun eigen manier te gaan delen met anderen. ”

Ervaringsdeskundigen

Marjolein

“Dit jaar heb ik ervaren als een jaar waarin ik veel mocht leren over wie God is en wie ik mag zijn in Christus. Hij heeft mij niet alleen gered, maar ook compleet gereinigd, waardoor ik nu altijd met vrijmoedigheid mag naderen tot Gods troon. Ook heb ik geleerd en ervaren dat het ontzettend belangrijk is om Gods Woord te kennen, niet alleen door middel van lezen, maar ook memoriseren. Als je Gods Woord leer kennen, leer je God kennen.”

Mariëlle

“Het Bijbelschooljaar heeft mij meer onder de indruk gebracht van wie God is en wie ik ben als kind van God. Ik mocht gaan zien wat een relatie tussen God en mij inhoudt. Daarnaast mocht ik gevormd worden in de omgang met andere gelovigen in het vermanen en opbouwen van elkaar. Ook heeft dit jaar mij geleerd wat gebrokenheid inhoudt en dat ik daarin alleen op God mag vertrouwen.”

Bart

“Het jaar op Gospel for Europe is voor mij een heel vormend jaar geweest. Ik heb mogen ontdekken hoe ik een connectie kan maken tussen de theorie (hoofd), mijn bewogenheid (hart) en de praktijk (handen). Door het samenleven met anderen ben ik zelf uitgedaagd in nederigheid en geduld en heb ik ook mogen leren hoe ik anderen kan dienen en hoe ik daarin kan ontwikkelen. Boven alles heb ik een groter, breder en mooier begrip gekregen van God.”

Pieter en Gerdina

“We dachten dat wij degene waren die een offer brachten om naar de Bijbelschool te komen, maar onze Almachtige Vader liet ons al heel snel zien dat het een kostbaar geschenk van Hem was, om zo een jaar aan Zijn voeten te zitten en van Hem te mogen leren. Hem beter te leren kennen en onze relatie te versterken zonder alle dagelijkse rompslomp die je zo snel in beslag kan nemen.”

Naomi

“Voordat ik aan de Bijbelschool begon, vond ik het lastig om de betekenis van het leven, sterven en opstanding van de Heere Jezus toe te passen in mijn dagelijks leven. Op de Bijbelschool heb ik het belang geleerd van jezelf volledig over te geven aan de Heere zodat Hij je kan vullen met dingen van Hem. Dit gebeurt voornamelijk door het samenleven in de leefgemeenschap. Bovenal heb ik mogen ontdekken wat er gebeurt als Jezus Christus het fundament van je leven is! Wil je dit ontdekken? Dan kan ik je zeker deze Bijbelschool aanraden!”

Gerelateerde bijbelscholen

Kingdom Life College


Categorie:  Fulltime & parttime
Doelgroep:  18+
Huisvesting:  Extern
Locatie:  Rotterdam
Uniek:  Leiderschap, Worship, Mission,
meer dan 40 toerusters
Kosten:  € 2.875,-
Website:  www.kingdomlifecollege.nl

Een vraag voor Gospel for Europe?

Stel deze hier, je email zal direct worden gestuurd naar Gospel for Europe!