EH Basisjaar - Bijbelschool Vergelijker

Type:
Doelgroep:
Huisvesting:
Locatie:
Uniek:

Kosten:
website:

Fulltime, Parttime
16 t/m 99 jaar
Extern, Intern
Gorinchem en Andalusië, Spanje
Persoonlijke ontwikkeling door meer te leren over God
Op basis van giften
YadaStudies.nl
Yada Studies in het kort
Bij Yada Studies willen we je ondersteunen in het ontwikkelen van een mindset die op de bijbel gebaseerd is: “Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus” (Phil. 2:5 – KJV). De onderwijsprogramma’s van Yada Studies zijn praktisch, op maat gemaakt en prikkelend, zodat je uitgedaagd wordt om te veranderen naar Zijn beeld: “En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij”: Rom. 12:2

Speerpunten

EH Basisjaar - Bijbelschool Vergelijker

De speerpunten:

De speerpunten van Yada Studies zijn:

Spreuken 3: 6 Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken.

Yada studies wil hieraan bijdragen door intensieve bijbelstudies en door te leren in de praktijk van alledag en steeds een koppeling te maken naar het dagelijks leven

Praktisch

Locatie

Yada Studies is gehuisvest in Gorinchem en allerlei andere plekken in Nederland en het buitenland

Lesweek

Dit kan variëren per week. Er zijn lesweken in Nederland en in het buitenland.

Lesmateriaal

Belangrijkste bron is altijd de bijbel, het geschreven Woord van God. Daarnaast maken we gebruik van diverse boeken en websites, die de bijbelse waarheid ondersteunen.

Opendagen

In principe kan er op ieder lesmoment meegekeken worden. Neem daarvoor contact op met ons. Op de website staan de contactgegevens. Telefoonnummer: 06-45434388
“Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn”

Ervaringsdeskundigen

EH-Basisjaar- jasper

Hannah

“Bij Yada studies staat de bijbel centraal en word ik uitgedaagd om grondig te onderzoeken, leren en ervaren wat dit betekent voor mijn leven. Daarin word ik soms (of vaak 🙂 ) oncomfortabel geconfronteerd met mijn eigen gedachten en gedrag om vervolgens te mogen ontdekken dat God juist dat gebruikt om mij dichter naar Hem toe te trekken en meer vrucht te laten dragen (Hebr 12:6-13)
EH-Basisjaar- jasper

Arthur

“Total transformation’ (mindset) – Get inspiration, learn information, receive revelation, meaningful when it leads to transformation”.
EH-Basisjaar- jasper

Maaike

“De kern van wat God vraagt, zit altijd in de waarom-vraag; van hieruit willen Hugo en Lisette hun lessen geven. God doet alles met een reden en daar krijgen we meer zicht op door het stellen van de waarom-vraag. Dit heeft mij openheid gegeven om God te leren kennen”
EH-Basisjaar- jasper

Bram

“De kern van Gods woord is het ontwikkelen van een relatie met de Schepper. Bij Yada studies heb ik geleerd wat het betekent om een relatie te hebben en deze te onderhouden. Dit is van grote invloed geweest op mijn relatie met God, maar ook zeker met de mensen om me heen. Ik ken geen betere omgeving om dit principe te leren dan bij Yada Studies”

Gerelateerde bijbelscholen

Kingdom Life College


Categorie:  Fulltime & parttime
Doelgroep:  18+
Huisvesting:  Extern
Locatie:  Rotterdam
Uniek:  Leiderschap, Worship, Mission,
meer dan 40 toerusters
Kosten:  € 2.875,-
Website:  www.kingdomlifecollege.nl

Een vraag voor Yada Studies?

Stel deze hier, je email zal direct worden gestuurd naar Yada Studies!

Bijbelschool Vergelijker stopt

 

Beste bezoeker, na jarenlang deze website te hebben gerund heb ik besloten dat ik ga stoppen met het onderhouden en hosten van Bijbelschool Vergelijker.nl. Tijdens het ontstaan van deze website waren er erg veel bijbelscholen en was er duidelijke behoefte aan een dergelijke website. Ondertussen zijn er zoveel scholen gestopt en zoveel online scholen gestart dat het bijbelscholen landschap in Nederland veel overzichtelijker is geworden. Ik wens u heel veel zegen en succes met uw zoektocht naar de passende bijbelschool. De informatie die u hier kunt lezen is niet zo actueel meer, dus ik raad u aan om de website van de verschillende scholen grondig te bestuderen. 

Dit zal sluiten in 0 seconden